Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane

Leta 2022 smo v partnerskem konzorciju bili uspešni na 6. Javnem razpisu za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in pridobili v izvajanje operacijo z naslovom: Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane, ki se bo izvajala v obdobju od julija 2022 do avgusta 2024. Vodilni partner operacije je LAS Pri dobrih ljudeh 2020, kot projektni partnerji sodelujejo še LAS Prlekija, LAS Goričko 2020 in IMRO-DDKK, Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság. Poleg projektnih partnerjev v okviru operacije sodelujejo še sodelujoči partnerji, kot člani posameznih lokalno akcijskih skupin, in sicer: Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti Renkovci; Razvojna agencija Sinergija d.o.o., PE Renkovci; Osnovna šola Turnišče; Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA; Jedro, zavod za razvoj socialne ekonomije Ljutomer; Ekološka kmetija Kovačič; Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci; Štefan Gjergjek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Vidov brejg, Tatjana Buzeti – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Na območjih partnerskih LAS se še vedno soočamo z depopulacijo, predvsem podeželja, zaradi vedno manj poslovnih priložnosti in priložnosti za zaposlitev aktivnega prebivalstva, še posebej pa so na področju zaposlovanja prizadete določene ranljive ciljne skupine, kot so dolgotrajno brezposelne osebe z invalidnostmi, ki jim dostikrat zaposlitev onemogoča tudi dejstvo, da so obenem nekoliko starejši in/ali ženske. Pa vendar območje sodelujočih LAS Prekmurja in Prlekije ni brez potencialov in osnovnih danosti, predvsem s področij turizma in proizvodnje hrane z višjo dodano vrednostjo ter »premium« živil, ki morajo biti pridelane, predelane in distribuirane na čim bolj trajnosten način ter prodane turistom, lokalnim prebivalcem in na drugih bližnjih regionalnih ter nacionalnih trgih.


Da bi lahko območja LAS v projektu izkoristila ta potencial, se je potrebno lotiti nekaterih izzivov, ki so v tem trenutku morda celo trdovratnejši, kot so bili pred 30 leti. Prvi takšen izziv je prav gotovo pomanjkanje dobre in stroškovno ter kadrovsko obvladljive tržno logistične infrastrukture (otipljive in digitalne) za majhne proizvajalce, ki vsak zase poleg proizvodnje in razvoja prehranskih in drugih ekoloških izdelkov, ne zmorejo opravljati optimalno še vseh prodajnih funkcij, pogosto pa se niti ne zavedajo dejanskih stroškov svojega vloženega časa v prodajo in distribucijo, da o finančnih in drugih tveganjih niti ne govorimo. To preprečuje razvoj in povečanje proizvodnje ekoloških izdelkov ter doseganje optimalnih cen za njih na trgu, kar skupaj pomeni manjšo dodano vrednost pri teh izdelkih. Naslednji izziv na območju sodelujočih LAS je zagotavljanje delovne sile, ki je potrebna za proizvodnjo kvalitetne ekološke hrane, ki je v primerjavi s proizvodnjo hrane na druge načine delovno intenzivnejša. Zadnja leta se na območjih sodelujočih LAS soočamo s pomanjkanjem sezonske delovne sile, pa tudi delovne sile čez celo leto za proizvodnjo ekološke hrane, medtem ko imamo na drugi strani celo “vojsko” dolgotrajno brezposelnih, ki imajo ponavadi še kakšno drugo lastnost, ki je ovira pri zaposlitvi (invalidnost, nizka izobrazba, starost, so ženskega spola ali kombinacijo teh lastnosti) in imajo velike težave najti zaposlitev pri »običajnih« delodajalcih (za razliko od delodajalcev, ki delujejo po principih socialne ekonomije). Tretji izziv je povezan z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanje nanje z učinkovitejšo rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov za potrebe pridelave, predelave in distribucije visoko kakovostnih prehranskih in drugih ekoloških izdelkov od manjših  proizvajalcev na območjih sodelujočih LAS.

 

Specifični cilji operacije so naslednji:

 

 • povečati število ekoloških proizvajalcev in proizvodov z zaposlovanjem ljudi iz ranljivih ciljnih skupin,
 • zmanjšati okoljske obremenitve zaradi transportov in embalaže ekoloških izdelkov z digitalno podprtim inovativnim logističnim modelom prodaje ekoloških izdelkov manjših proizvajalcev,
 • povezati v partnerstvo manjše ekološke proizvajalce s podjetji, ki delujejo po principih socialne ekonomije in zaposlujejo težje zaposljive posameznike iz ranljivih ciljnih skupin za lažje usklajevanje potreb po delovni sili in smiselnim zaposlovanjem teh posameznikov, ki si to želijo,
 • povečati usposobljenost in število zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin v ekološki pridelavi, predelavi in distribuciji,
 • povečati prepoznavnost območij partnerskih LAS in ekoloških blagovnih znamk, ki prihajajo iz tega območja,
 • omogočiti hitrejši razvoj partnerjev projekta z organizacijo dogodkov, namenjenih spoznavanju in prenosu dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

V okviru operacije želimo s skupnim sodelovanjem in povezovanjem vseh partnerjev doseči naslednje rezultate: 

 •     pridobitev in uporaba znanja (izobraževanje in delavnice) za izbor embalaže po principih krožnega gospodarstva za ekološke izdelke ter spoznavanje inovativnih načinov pakiranja ter distribucije teh izdelkov,

  ·   pridobitev znanja na področju razvijanja ekoloških produktov z visoko prehransko vrednostjo (čim manj termične obdelave, čim manj aditivov, ...) in certificiranja ekoloških proizvodov ter delavnica za usposabljanje na temo predstavitve in serviranja ekoloških živil;

  ·        prenos in uporaba teh znanj v praksi pri konkretnem razvoju ekoloških izdelkov pri partnerjih projekta,

  ·        razvoj novih inovativnih ekoloških produktov za trg po principih krožnega
  gospodarstva (2 izdelka na vsak sodelujoči slovenski LAS),

  ·        pridobitev ekološkega certifikata za vseh 6 izdelkov in njihovo testiranje na trgu,       

  ·   promocija ekološke pridelave in predelave različnim ciljnim skupinam projekta – pridelovalcem in predelovalcem, institucionalnim kupcem (javni zavodi, turistične nastanitve, gostinci) in potrošnikom na splošno z namenom povečanja proizvodnje in potrošnje ekološke hrane pri vseh ciljnih skupinah,

  ·     večja ozaveščenost prebivalstva območij partnerskih LAS o pomembnosti okoljske trajnosti v vseh vidikih življenja, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu in učinkoviti rabi energije iz obnovljivih virov ter o podnebnih spremembah, kako jih ublažiti in kako se pripraviti ter prilagoditi nanje na področju pridelave, predelave in distribucije hrane,

  ·    ozaveščeni in usposobljeni posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin o možnostih smiselne zaposlitve v okviru socialne ekonomije na področju ekološkega kmetijstva,

  ·koledar potreb po delovni sili, ki bo omogočal vsem deležnikom, da lažje uskladijo potrebe po delovni sili skozi sezono in s tem omogočijo boljšo možnost rednega zaposlovanja sezonske delovne sile,

  · napredni, digitalno podprti trajnostni model za logistiko (naročilo, dobava, skladiščenje, pakiranje, odprema), ki bo omogočal večjo prodajo ekoloških proizvodov manjših proizvajalcev iz območja sodelujočih LAS in manjšo obremenitev ljudi in okolja s tremi zbirnimi točkami,

  ·  učinkovitejše povezovanje manjših lokalnih dobaviteljev z obstoječimi lokalnimi prodajalci in končnimi kupci preko zbirnih in logističnega centra s ciljem digitalizirati procese od naročila do prevzema v skladišče prodajalca ali dostave na domači naslov kupca,

  ·        nadgrajena obstoječa lokalna mreža institucij, ki delujejo po principih socialne ekonomije z novimi ekološkimi proizvajalci,

  ·  večja prepoznavnost območja LAS in vseh partnerjev v projektu, diseminacija rezultatov projekta v korist ciljnih skupin projekta in prebivalstva območij partnerskih LAS ter promocija programov za razvoj podeželja CLLD,

  ·    izboljšana prepoznavnost območja kot območja, na katerem se proizvaja kvalitetna hrana in večja prepoznavnost posameznih blagovnih znamk z območja partnerskih LAS.


Več o vsebinah povezanih s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja si lahko preberete na: