Izvedba izobraževanj za razvoj ekoloških izdelkov - 1. del

V okviru operacije TRAVE je Vidov brejg, Tatjana Buzeti – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem Center za zdravje in razvoj Murska Sobota izvedel sklop izobraževanj za razvoj ekoloških izdelkov v treh delih za partnerje operacije in člane mreže Lokalni guruji.

Udeleženci so s sodelovanjem na izobraževanjih pridobili uporabna znanja za razvoj ekoloških izdelkov po principih krožnega gospodarstva in visokokakovostne ekološke predelave ter predstavitve in serviranja hrane pri prodaji.

Prvi del izobraževanja za razvoj ekoloških izdelkov je bil namenjen področju razvijanja ekoloških produktov z visoko prehransko vrednostjo (čim manj termične obdelave in čim manj aditivov) in certificiranja ekoloških proizvodov.  Praktično delavnico predelave zelenjave, zelišč in poljščin smo izvedli v sodelovanju s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota in KGZS Ptuj.