Izvedba izobraževanj za razvoj ekoloških izdelkov - 2. del

V okviru operacije TRAVE je Vidov brejg, Tatjana Buzeti – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem Center za zdravje in razvoj Murska Sobota izvedel sklop izobraževanj za razvoj ekoloških izdelkov v treh delih za partnerje operacije in člane mreže Lokalni guruji.

Udeleženci so s sodelovanjem na izobraževanjih pridobili uporabna znanja za razvoj ekoloških izdelkov po principih krožnega gospodarstva in visokokakovostne ekološke predelave ter predstavitve in serviranja hrane pri prodaji.

Drugi del izobraževanja je bil namenjen tematiki spoznavanja materialov in certifikatov pri odločanju o možnostih reciklaže ter ponovne uporabe za lažji izbor ustrezne živilske in prehranske embalaže, ki zadovolji potrebe kupcev ekoloških produktov in ki ohrani organoleptične lastnosti živil. Delavnico smo izvedli v sodelovanju Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota ter podjetja Collegium Graphicum.