Izvedba izobraževanj za razvoj ekoloških izdelkov - 3. del

V okviru operacije TRAVE je Vidov brejg, Tatjana Buzeti – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem Center za zdravje in razvoj Murska Sobota izvedel sklop izobraževanj za razvoj ekoloških izdelkov v treh delih za partnerje operacije in člane mreže Lokalni guruji.

Udeleženci so s sodelovanjem na izobraževanjih pridobili uporabna znanja za razvoj ekoloških izdelkov po principih krožnega gospodarstva in visokokakovostne ekološke predelave ter predstavitve in serviranja hrane pri prodaji.

Tretji del izobraževanja je bil namenjen tematiki predstavitve in serviranja ekoloških živil (velikost posameznih obrokov, sestava jedilnika, priporočljive vrednosti določenih hranil, sezonske postavitve in jedilniki) ter degustaciji pripravljenih jedi iz ekoloških surovin. Delavnico smo izvedli v sodelovanju Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota ter podjetja To ni gibanica d.o.o.