Posadili avtohtono slovensko visokodebelno vrsto jablane

V Ljutomeru, dne 21.3.2024
V okviru projekta Trajnostna dobavna veriga ekološke hrane katerega namen je ozaveščanje mlajših generacij o pomembnosti in koristnosti trajnostne ekološke pridelave, so učenci OŠ Ivana Cankarja skupaj s predstavniki Ekološke kmetije Kovačič in zavodom JEDRO posadili avtohtono slovensko vrsto jablane carjeviča. Ob tem jim je predstavnik Ekološke kmetije Kovačič predstavil pomen in koristi, ki jih prinaša ekstenzivna pridelava sadja za človeka in naravo. Učenci so se na dogodku lahko posladkali z naravnim jabolčnim sokom in krhlji iz starih
tradicionalnih sort jabolk. Dogodek je bil izveden v Ljutomeru v sadovnjaku na Ptujski cesti.