Pilotni projekt: Povezovalno trženjski center za zelišča

Predstavitev

Številna kmetijska gospodarstva v Sloveniji se ukvarjajo s pridelavo zdravilnih rastlin in začimbnic (začimbe), ki jih s skupnim imenom poimenujemo zelišča. Zelišča imajo velik tržni potencial, saj so nepogrešljiva tudi v kuhinji, kozmetiki … vendar pa je še posebej trženje zelišč prepuščeno iznajdljivosti in znanju na posameznih kmetijah, poleg tega pa se predvsem zaradi tega v glavnem pridelujejo le na manjših površinah. Sicer pa je ponudba izdelkov iz zelišč na trgu po drugi strani zelo pestra. Kmetije imajo svoje blagovne znamke, svoje prodajne poti, površine za pridelavo zelišč se povečujejo. Ni pa skupne točke ponudbe pridelka zelišč pripravljenega za trg – t.i. centra, ki bi tem kmetijam pomagal pri večjih poslih, ko je potrebno zagotoviti kupcu večjo količino, za katero je potrebno posebno prilagojeno pakiranje, predelava in tudi določeni dodatni specifični certifikati in analiza. Zato je tudi težje organizirati prenos znanja in razvoj tehnologij pridelave in predelave, ki bi koristila vsem pridelovalcem zelišč in s tem omogočila tudi varna delovna mesta za zaposlene, tako na kmetijah kot v centrih, ki so pomembna povezava s končnimi kupci.

Danes že zelo razširjena je uporaba čaja v filtrskih vrečkah, saj je enostavna in hitra, primerna ne samo za dom ampak tudi za kuhinje, ki pripravljajo večjo količino čaja. To zahteva pravilno pripravo, da se sprostijo okusi in da se hitreje skuha. Večinoma se prodajajo mešanice, vendar na žalost iz razloga, da bi z okusom boljšega čaja prikrili slabši okus cenejšega čaja. Dodaja se vedno več umetnih arom, kar celim generacijam ne omogoča razvoja dveh ključnih čutil – okusa in vonja. V okviru projekta bomo razvili veliko filter vrečko z v Sloveniji pridelanimi zelišči, ki bo nudila priložnost skuhati večjo količino kvalitetnega čaja znane kakovosti.


Cilji projekta:

- Vzpostaviti povezovalno trženjski center za zelišča (zdravilne rastline in začimbnice), ki bo zastavljen v sklopu Jazon d.o.o., ki je del Etri skupine. Gre za razvoj tehnološko – povezovalnih praks v zeliščarstvu.
- Poskrbeti za razvoj novega izdelka – velike filter vrečke za pripravo čaja v večjih količinah. S tem bomo pozitivno vplivali na ekonomski in trženjski potencial kmetijskega gospodarstva, in sicer s povečevanjem pridelave, združevanja količin in prodaje zelišč, pridelanih na slovenskih kmetijah, ter posredno preko tega tudi na povečevaje obsega pridelave zelišč v Sloveniji. Poudarek bomo dali na ponudbo za javne zavode.
- Dopolniti tehnološke liste za pridelavo zelišč glede na ugotovljene potrebe na terenu in širiti znanje s področja pridelave zelišč, saj je ta stopnička nujna za doseganje dobre kvalitete in obsega pridelka zelišč v Sloveniji.


22.05.2024
Danes je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvedla strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer izvajamo praktični preizkus, za študente, ki so vključeni v njen študijski program. Dogodek je potekal na KG Buzeti, na čudovitem Vidovem brejgu, kjer pridelujejo celo paleto zelišč, v okviru pilotnega projekta pa tod izvajamo demo poskus pridelave jegliča in arnike. Dogodka smo se udeležili seveda tudi vsi partnerji. Odlična predstavitev in obilo novega znanja sta čudovit dan med lepo urejenimi nasadi zelišč zelo popestrila. Pisano paleto novega znanja bomo prenesli v prakso na svojih kmetijah in ga uporabili nadaljnjem izobraževanju.
Poleg usposabljanja na področju pridelave in predelave zelišč je v nadaljevanju sledila še predstavitev drugih projektih rezultatov. Lenka Puh (Jazon d.o.o.) je študente seznanila z načeli Povezovalno trženjskega centra za zelišče, ki ga ustanavljamo v okviru projekta, enotno filter vrečko za pripravo večje količine čaja ter osnove socialnega podjetništva.